måndag 30 oktober 2017

Rukka Raukka som turist (från Ture Erikssons pärmar)

Mina världens karta
ä ingen jordens glob
Bara lilla blade
lilla bit den kalla nord
Till den Nattavaara
som ä min utlandsgräns
allting därom söder
utland ä för mig
En gången då jags ledi
jags tänka si den värld
Jags gådde Kalixvägen
jags Hakkas gå förbi
där jags förut vari
denna byn jags sitt
Jags gådde då i Skröven
stanna där en natt
gådde Kautuvaara
titta denna trakt
På vägen till den Pålkem
Flakabergi hälsa på
inte Lainijärvi
den by i sidan låg
Inte Lakaräski
där dom tågen ha
men ti Härkävuoma
dit polkovägen gå
den jags börja vandra
komma dit också
Så till Nattavaara
som ä min utlandsgräns
å ti Rassivaara
den känna jags igen
Därifrån till Rådna
å ti Råneträsk
Jags vara på den vandring
jags vara den turist
Jags bo i skogens kojan
ibland få rum i hus
Jags si Kartojärvi
jags Putsas gå förbi
jags gå Nänäsvaara
där folkor bott förut
Jags si Abborrträski
jags si Rovasvall
å jags vandra stigen
å gå ti Jutsajaur
Jag gå Allavaara
men sedan gå jags hem
jags vari runt i världen
jags ha onda ben
Jags sitt stora världen
den vara ganska stor
jags inte råd å åka
bara gå den gummiskor
Lilla bit bli långa
den bliva ganska dryg
när man bara vandra
me parkasäck den rygg
Jags Pålkem vari söder
Allavaara norr
i Österlande Skröven
i väster Jutsajaur
Så jags skåda världen
komme hem i baks
inte flugmassinen
bara gå på land
Jags gå genom skogen
jags sitt älv å sjö
ju jags vara hemma 
vila det bli skönt

Rukka Raukka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar