söndag 25 februari 2018

Lars Nilsson Hurtig (1704-1777) morfars mormors mormors farfar - soldat

Lars Nilsson Hurtig (vete katten om jag skrivit om honom tidigare). Han var i alla fall svärfar till Katharina som jag skrev om för några poster sedan (vars make också hette Hurtig och bör ha varit soldat). Nedan berättar jag mycket baserat på Sunebrings sida (se länk).

Lars Nilsson var på Rote 4 i Törböle i Kalix Kompani Nederkalix socken . Han krigade tydligen i Finland 1741 där Kalix kompani slogs som aldrig förr. Vid slaget vid Willmarstrand  blir 2 tillfångatagna och 18 döda (detta av Kalix kompanis 25 rotar i Överkalix och 69 i Nederkalix). Korpral Dunder, furir Jöns Rosendal och sergeant CJ Frisell var också döda.

År 1743 har Lars äldre bror (och hans hustru genom drunkning - kanske vid pärlfiske) dött och Lars åker och tar hand om Rödupp år 1744. Han kallar sig Hällström och är pärlinspektör. 1748-48 kallar han sig pärlfiskare. När brorsonen gift sig återgår han till sitt soldathemman där hustrun håller ställningarna.

Han kommenderas till Pommern 1757 då är han 53 år gammal, men han anses sjuklig och får avsked 1759. De flyttar från soldathemmanet till Rödupp och Lars son gifter sig alltså med kusinen, brorsonen Nils.

Om slaget vid Wilmarstrand:

"Hade Öfverste-Lieutenant Brandenburg då huggit in på den flyende fienden, hade något godt kunnat utträttas; men Ryssarne fingo tid att sätta sig igen, och kasta denna Svenska flygeln öfver ända, som ock var blifven försvagad genom Wästerbottningarnas afmarche som skulle gå och secundera Svenska venstra flygeln. Ty venstra flygeln som bestod af Finnarna och de Wildebrandiska, gjorde allenast en platter salva, vände derpå om och gåfvo sig att löpa med sådan hastighet, att när deras Officerare ville hålla dem tillbakas, sprungo de Officerarne öfver ända, och förtrampade dem, så at de aldrig mer stodo upp: en del retererade sig in i fästningen, en del hvart de eljest kunde.
Westerbottningarne som kommo för sent att upprätta verket, fingo hela fiendens magt på sig, den de med otrolig tapperhet höllo ifrån sig, och sedan de förlorat sina Officerare, under en continuerlig eld, gingo midt igenom fiendens nyckenhet med flygande fanor; samkande till sig fanor från de andra förskingrade Regementen, retirerande sig så i säkerhet."
Den som till viss del sumpade slaget vid Wilmarstrand var Carl Henrik Wrangel (som av allt att döma är en ana till maken).

Nu äntligen framme vid bouppteckningen efter denne 73 årige soldat med många äventyr i bagaget.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0101936_00135

Han verkar ha haft Daler Banco
6 1/2 lod silverbägare

Järnredskap (rätt oläsligt är det)
??
Man kan i alla fall konstatera att han har många järnredskap och påfallande värdefulla tillgångar.
Han har lite nät och sånt bland fiskeredskap. Jag kan tyvärr inte uttyda om det är något särskilt för pärlfiske?

Gångkläder
Blå nånting
Blå nånting
...
livstycke av ylletyg

... av skin
fingervantar (tror jag det står)
några bälten

3 kor och något till verkar han ha

Sen finns intressant nog också en fördelning till barnen när det gäller tillgångarna.

Sönerna Anders, Lars och Nils får dubbelt upp 13,5 vad det nu är mot döttrarna
Ingrid, Anna och Karin. Dotterdottern Anna får också en slant (föremål).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar