fredag 16 februari 2018

Morfars morfars bouppteckning (Jöns Jönsson Brännvall)

Min morfar var obegripligt nog född 1875 och när hans morfar dog, år 1884, var han alltså 9 år. Morfars morfar hette Jöns Jönsson Brännvall och has dotter (morfars mor) hette Brita Lisa Jönsdotter Brännvall och var född 1850. Morfars morfar (Jöns Jönsson) var född 1816. Han dog i alla fall i Landsjärv i Staviksudden 5 december 1884.

Detta är dessbättre en bouppteckning som är skriven med en tydlig och lite barnslig handstil, vilket jag är tacksam för eftersom jag klarar att läsa den.

Han efterlämnade hustrun Kajsa Lena (född Grelsdotter) och sönerna Carl Johan och Jöns Petter samt döttrarna Anna Kajsa (gift med Carl Johan Wäppelin) och Brita Lisa (gift med Oskar Johansson i Dirrivara) och dessa senaste är alltså morfars mor och morfars far. (Det är för övrigt kul att veta att han kallades Oskar Johansson eftersom han hette Karl Oskar).

Här är i alla fall bouppteckningens saker:

Koppar
1 kaffepanna

Järnsaker
1 fähusgryta 1 mindre gryta
1 panna 6 huggyxor
2 liar 4 åkerkärror
1 såg 1 hammare
1 hyvel 3 nafsar
1 lodbössa med lås?? 1 skopa
1 ljuster och lysjärn 1 par ....?
1 grep 2 spadar

Husjeråd
2 sengar 2 bord
1 ??? 2 karmstolar
1 spinråk 9 st mjölkbunkar
1 watså 3 st mjölkbytta
1 st smörkärna

Säng och Gångkleder
1 fäll 1 ??? bolster
3 st kudar 1 par byxor
1 st råck 1 st skjorta

Körrädskåp
1 st sch (gissar schäm) 1 par .... med remtyg
1 st töm 1 st båge
2 par kelkar 2 st höstolar
1 st rissel 1 st höskrida
1 st kärna med flaska??

Kreatur
1 gammal hest 1 körren
2 st kor 1 st kalf

Diverssaker
1 st wägur 2 st net
1 st rysja 1 st gäddrag
3 skällor ???
3 st böcker 1 st ??

Skulder till Aktiebolaget Bergman Hummel 800 kr vilket översteg boets tillgångar. Möjligen är det felskrivet och skogsuppköparna hade skulder till honom?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar