onsdag 4 juli 2018

Ytterligare info om CGL Kjellberg och dessutom spekulationer om Maria Malm.

Ibland (för det mesta) får man bara trevliga kontakter bland släktforskare och ibland mindre trevliga sådana.

Icke desto mindre kan man få lite info om saker som kan vara av intresse även av de mindre trevliga.

Detta gäller exempelvis Carl Gustaf Ludvig Kjellbergs tidiga liv som hen utrett med ungefärligen samma resultat som jag redogjort för.

Vederbörande ifrågasätter exempelvis uppgiften att Carl Gustafs mamma Bengta Kjellberg skulle vara syster till morbrodern Carl Henric Kjellberg.

OK.

Vidare spekulerar vederbörande när det gäller Maria Malms mor. Det skulle vara en ung kvinna som fött barnet i en port ...

Man kan ju tänka sig att barnet fötts ... exempelvis i ett palats och skickats med en lämplig dam till barnbördshuset.

... och fortfarande är det ju en fantastisk saga att denna flicka som ensligt vederbörande skulle ha en synnerligen påver bakgrund skulle ha fått chans att gifta sig med en friherre Cederström.

Men förstås. Det är bara fria fantasier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar